RVI - remote visual inspection (borescope inspection)

 

V oblasti provozu a údržby dopravních, výrobních či jiných zařízení a jejich částí je pro efektivní dosažení cíle spolehlivého a hospodárného provozu nutné průběžně sledovat jejich technický stav. Vedle sledování vhodně zvolených fyzikálních veličin je efektivní a nedílnou součástí kontroly vizuální prohlídka - tzv. vizual inspection. V mnoha případech je ale předmětný objekt pro lidské oko nepřístupný. Pak je třeba využít zařízení, které zprostředkovaně umožní přenést a popř i uložit obraz sledovaného (vzdáleného a nepřístupného) prostoru či součásti do záznamového zařízení ve formě přímého zobrazení např. na displeji, digitální fotografie nebo videozáznamu.

Moderní technologie umožňují přenos barevného obrazu ve formátu VGA na vzdálenost až několika metrů s průměrem sondy několika málo mm. Pohyblivá sonda navíc umožňuje inspekci nejen v přímém směru, ale dokáže obsáhnou i celý sledovaný prostor. K osvětlení   je většinou použita integrovaná LED dioda s možností nastavení intenzity. Pro případy NDT testování fluorescenční metodou lze ale také využít UV technologie osvětlení.

Příklady využití:

Automotive (vlastní provoz - užití)

spalovací motory - v oblasti provozu spalovacích motorů je RVI velmi efektivní a nepostradatelnou součástí inspekčního a údržbového plánu.Tato metoda dává nové možnosti při vyhodnocení technického stavu a opotřebení motoru. Výsledků inspekce lze využít při optimalizaci úržbového plánu, stanovení postupu oprav nebo pro potřeby auditu.
převodovky
chlazení + topení - rozvody vzduchu ve voze        
   

Energetika

převodové mechanismy - větrné elektrárny
lopatky
plynové turbiny
tepelné výměníky
kotle - hořáky
spalovací komory

Letecký průmysl

inspekce pístových letadlových motorů

Výrobní zařízení

trubní systémy - svarové spoje, koroze         

a mnoho dalších ...

- aplikujeme i dle konzultace se zákazníkem v mnoha jiných oborech


nahled.png


nahled2.png