Tribologie

 

Pro vyhodnocení stavu oleje používáme několika metod a postupů

1. Blotter spot test (kapková zkouška oleje). Tato metoda sice neposkytuje přesné výsledky stavu oleje, ale pro základní představu jsou výsledky uvedené metody postačující. Uvedenou metodou lze identifikovat nadměrný obsah sazí, přítomnost glykolu, paliva a jiných nečistot v motorovém oleji.

2. “V terénu” lze využít několika metod pro zjištění určitých parametrů oleje. Kombinací těchto metod pak můžeme získat komplexnější a přesnější infrmaci o stavu oleje, jako je viskozita, TAN, BN, obsah vody, soli dle konkrétní potřeby.

3. V případě potřeby komplexní informace o stavu oleje využíváme služeb akreditované laboratoře. Lze mimo jiné získat informaci o obsahu pevných částic a jejich původu.

 

tribo_1.png